สถานที่ขอหวย วัดเขารักษ์ 2566 ที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคในเมืองไทย

สถานที่ขอหวย วัดเขารักษ์ 2566

สถานที่ขอหวย วัดเขารักษ์ 2566 องค์พระปรางค์ก่อสร้างอยู่บนยอดเขาแห่งแรกของไทย เป็นปรางค์แบบเขมร ทรงฝักข้าวโพด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สูงประมาณ ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐไม่สอปูน ยอดปรางค์เป็นกลีบขนุนมี ๗ ชั้น มีซุ้มจตุรทิศประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนแต่หักหายไป ด้านหน้าปรางค์มีฐานก่อด้วยอิฐยาวประมาณ ๑๕ × ๙ เมตร มีใบเสมาทำด้วยหินชนวนปักอยู่รอบ ๆ

มีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบขนาดยาว ๔๒ × ๒๘ เมตร สูง ๑ เมตร มีบันไดคอนกรีตเป็นทางเดินขึ้นเขาทั้งหมด ๓๕๗ ขั้น เป็นพระปรางค์องค์เดียวที่สร้างบนยอดเขา การสร้าง พระปรางค์บนยอดเขารักษ์ มีตำนานที่เล่าสืบกันมาว่า ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกสาวแสนสวยคนหนึ่ง จึงเกิดความรักและหวงแหนลูกสาวคนนี้มาก ไม่ยอมให้ชายหนุ่มมาติดต่อ โดยขังลูกสาวไว้บนยอดเขา วัดเขารักษ์กาญจนบุรี ความสวยของลูกสาวเศรษฐีร่ำลือไปทั่ว เจ้าชายเมืองต่าง ๆ ต้องการได้ลูกสาวเศรษฐีไปเป็นคู่ครอง จึงพากันยกกองทัพมาเพื่อจะแย่งชิง แล้วเกิดการต่อสู้กันในบริเวณแถบนั้น ดังปรากฏชื่อภูเขาลูกต่าง ๆ ว่า เขาคลุกคลี เขาธนู เขาคันหอก ในที่สุดลูกสาวเศรษฐีตัดสินใจกระโดดลงจากเขาเสียชีวิต เศรษฐีมีความรักและอาลัยลูกสาวตนอย่างมาก จึงได้ก่อสร้างพระปรางค์ขึ้นบนยอดเขาและเรียกชื่อว่า เขารักษ์ หรือเขาลูกรักษ์

สถานที่ขอหวยวัดเขารักษ์ ปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น หนึ่งเดียวที่อยู่บนยอดเขา 2566 

สถานที่ขอหวย วัดเขารักษ์ 2566

ประวัติวัดเขารักษ์

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2461 วัดมีพระปรางค์บนยอดเขารักษ์ สถานที่ขอหวยภาคกลาง มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวแสนสวยจึงหวงแหนลูกสาวมาก ไม่ยอมให้ชายหนุ่มมาติดต่อ โดยขังลูกสาวไว้บนยอดเขา เจ้าชายเมืองต่าง ๆ ต้องการได้ลูกสาวเศรษฐีไปเป็นคู่ครอง จึงพากันยกกองทัพมาเพื่อจะแย่งชิงต่อสู้กัน ดังปรากฏเป็นชื่อเขาต่าง ๆ เช่น เขาคลุกคลี เขาธนู เขาคันหอก ท้ายสุดลูกสาวเศรษฐีตัดสินใจกระโดดลงจากเขาเสียชีวิต เศรษฐีคนนั้นมีความโศกเศร้าเสียใจมาก จึงได้ก่อสร้าง พระปรางค์ ขึ้นบนยอดเขา และเรียกชื่อว่า เขารักษ์ หรือ เขาลูกรักษ์

พระปรางค์น่าจะสร้างขึ้นในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้น เป็นปรางค์ขนาดใหญ่ ศิลปะขอม สูง 15 เมตร ก่ออิฐฉาบปูน ยอดปรางค์เป็นกลีบขนุนมี 7 ชั้น มีซุ้มจตุรทิศประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนแต่หักหายไป มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ภายในกำแพงแก้วมีฐานโบราณสถาน ใบเสมาหินชนวนและเจดีย์รายทรงกลีบมะเฟือง 1 องค์ องค์ปรางค์คล้ายกับพระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ส่วน เจดีย์ทรายทรงกลีบมะเฟือง นั้นเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยก่อนอยุธยา มีบันไดคอนกรีตเป็นทางเดินขึ้นเขาทั้งหมด 357 ขั้น เป็นพระปรางค์องค์เดียวที่สร้างบนยอดเขา

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้

สถานที่ขอหวย วัดเขารักษ์ 2566

ที่ตั้งวัดเขารักษ์

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑ บ้านเขารักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://culturalenvi.onep.go.th/ , https://kanchanaburi.center/

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …