สถานที่ขอหวย วัดวิษณุ 2567 สายมูไม่ควรพลาด วัดฮินดู ที่แนะนำว่าควรไปมู รับรองว่าปังกลับมาแน่นอน

สถานที่ขอหวย วัดวิษณุ 2567

สถานที่ขอหวย วัดวิษณุ 2567 วัดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวัดเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประดิษฐานเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักด้วยมือจากประเทศอินเดีย ครบ 24 องค์

วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของศาสนาฮินดู นิกายไวษณพ ซึ่งเป็นนิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเป็นเจ้า หรือเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุดผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพใดๆ โดยพระวิษณุยังมีพระนามอื่นๆ อีก หนึ่งในพระนามที่คนไทยรู้จัก คือ พระนารายณ์ วัดวิษณุวิธีไหว้ ลักษณะสถาปัตยกรรมของเทวสถานคล้ายพุทธคยาในประเทศอินเดีย อาคารหลัก คือ โบสถ์พระวิษณุ ตั้งเด่นอยู่ทางทิศตะวันออก มีบันไดเดินขึ้นไปสูงหลายสิบขั้น โดยในการวางศิลาฤกษ์ของโบสถ์ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีนี้ เมื่อเดินขึ้นไปยังโบสถ์ พบว่าเป็นแท่นบูชา พหุเทวนิยม ตรงกลางมีซุ้มเทพประธานของวัดนี้ คือ พระวิษณุและพระแม่ลักษมี ซุ้มปีกขวามือ ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศ พร้อมทั้งพระนางพุทธิและพระนางสิทธิชายาของพระพิฆเนศ วัดวิษณุ ไปยังไง ซุ้มปีกซ้ายมือ ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ศรีอุมาเทวี พระแม่ทุรคา หรือ พระแม่ทุรกา ในส่วนตรงกลางของโบสถ์นอกจากจะประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุและพระแม่ลักษมี ยังเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ คือ พระสิตาราม พระกฤษณะและพระแม่ราธา พระหนุมาน และ พระพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกปางหนึ่งของพระวิษณุ ตามคัมภีร์ของชาวฮินดู

สถานที่ขอหวยภาคกลาง วัดวิษณุ2567 วัดฮินดู ประติมากรรมสวย มีองค์เทพให้บูชา ตามความศรัทธาของแต่ละบุคคล

สถานที่ขอหวย วัดวิษณุ 2567

ประวัติวัดวิษณุ

สมาคมฮินดูสภา ซึ่งเป็นสมาคมทางศาสนา วัดวิษณุ ของไหว้ ในองค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 เมื่อศาสนิกชนชาวอุตตรประเทศ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และสถานที่ในบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ไม่สามารถขยายเพิ่มได้อีก จึงได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง บริเวณ ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กทม. แล้วจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ของสมาคม หลังจากนั้น เริ่มเรี่ยไรเงินจากชาวฮินดู ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คนละเล็กคนละน้อยเพื่อร่วมกันสร้างโบสถ์ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญเทวรูปต่างๆ สถานที่ขอหวยแม่นๆ มาจากประเทศอินเดียและทำพิธีประดิษฐานเทวรูป และพิธีเปิดเมื่อ พ.ศ.2464 ตั้งชื่อว่า สมาคมฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ เมื่อ พ.ศ.2465 ได้สร้าง ศาลาวัดวิษณุ ใช้ในการประชุม เพื่อประกอบศาสนกิจหลายๆประการ สร้างสระน้ำเก็บน้ำไว้ตลอดปี เพื่ออาบและดื่มในบางโอกาส สมัยนั้น ศาลาวิษณุเป็นโรงเรือนที่ทำด้วยไม้ และหลังคาเป็นสังกะสี เมื่อศาสนิกชนได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับปรุง โดยสร้างหลังใหม่ขึ้นดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อมาได้สร้าง โบสถ์พระศิวลึงค์ โบสถ์พระแม่ทุรคา โบสถ์พระหนุมาน ศาลาโหมกูณฑ์ ตามลำดับ เพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจิตศรัทธาของศาสนิกชน

คาถาบูชาพระวิษณุ

โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม
วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม
ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม
วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ

สถานที่ขอหวย วัดวิษณุ 2567

ที่อยู่วัดวิษณุ

เลขที่ 96 ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.thailibrary.in.th/https://e-service.dra.go.th/https://www.siamganesh.com

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …