สถานที่ขอหวย วัดระฆัง 2566 เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระริมแม่น้ำจ้าพระยา วัดสวยเก่าแก่

สถานที่ขอหวย วัดระฆัง 2566

สถานที่ขอหวย วัดระฆัง 2566 ในกรุงเทพฯ ของเรามีวัดสวย และวัดเก่าแก่มากมายค่ะ หนึ่งในวัดสำคัญของเส้นทาง ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ นั้นก็คือ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร วัดสวยเก่าแก่ในกรุงเทพฯ นั่นเอง อีกทั้งคนไทยเรายังมีคติความเชื่อที่ว่า การมาไหว้พระวัดระฆัง จะทำให้ มีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี อีกด้วยค่ะ

วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร วัดระฆัง 2566 ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” แสนอ่อนโยนและมีเมตตา ภายในวัดมีตำหนักจันทน์หรือหอพระไตรปิฎกเป็นสถาปัตยกรรมสร้างในสมัยกรุงธนบุรี เดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระราชวรินทร์ตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สถานที่ขอหวย วัดระฆัง อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพุฒนาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีรูปหล่อของสมเด็จท่านไว้ให้เราได้กราบไหว้ด้วย ​​​​​มีความเชื่อหนึ่งกล่าวไว้ว่า ​​​​​“ไหว้พระวัดระฆัง มีคนนิยมชื่นชม มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดทั้งปี” ​​​​ดังนั้น ใครอยากชื่อเสียงโด่งดังมีคนชื่นชมต้องห้ามพลาด จุดเด่น เลขดัง วัดระฆัง เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

สถานที่ขอหวยวัดระฆัง พระประธานยิ้มรับฟ้า ชื่อเสียงเหมือนระฆัง! เสริมสิริมงคลปี 2566

สถานที่ขอหวย วัดระฆัง 2566

ประวัติวัดระฆัง

เดิมเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ และขึ้นยกเป็นพระอารามหลวง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก สถานที่ขอหวยวัดระฆัง2566 ซึ่งอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชขึ้นที่วัดนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลัง คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นพระชนนีของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข วัดระฆังกรุงเทพ ทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัด ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัด เลขเด็ด วัดระฆัง ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูกไก่ จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” เลขพารวย วัดระฆัง นอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้และเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” เป็น “วัดราชคัณฑิยาราม” (คัณฑิ แปลว่าระฆัง) แต่ไม่มีคนนิยมเรียกชื่อนี้ ยังคงเรียกว่าวัดระฆังต่อมา วัดระฆังโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระพระไตรปิฎก​

บทสวดบูชา
ท่องนะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานขอพรได้เลยค่ะ และสามารถไปสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) โดยการสวดชินบัญชรได้เลยค่ะ
(บทสวดแบบย่อ)
“ชิ นะ ปัญ ชะ ระ
ปะ ริ ตัง มัง
รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา” *สวด 9 จบ

สถานที่ขอหวย วัดระฆัง 2566

ที่อยู่วัดระฆัง

250 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://cbtthailand.dasta.or.th/,https://nippangift.com/,https://www.huaythai888.com

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …