สถานที่ขอหวย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567 วัดแขก ที่สายมูนิยมไปกัน เป็นวัดดัง ที่คับคั่งไปด้วยความศรัทธา ที่เนืองแน่น

สถานที่ขอหวย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567

สถานที่ขอหวย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567 สถานที่แห่งนี้ขณะสร้างเป็นศาลาขนาดเล็ก ให้ชื่อว่าศาลาศรีมรีอัมมัน เป็นสถานที่สำหรับเคารพบูชาของชาวอินเดีย ไทย และจีนในยุคนั้น ๆ ทั้งอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มชาวอินเดียทมิฬ ผู้ซึ่งได้นำพาอารยธรรมของอินเดียออกไปเผยแพร่ในภาคพื้นเอเชีย

ในปีต่อมาชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณย่านสีลม วัดพระศรีมหาอุมาเทวี รีวิว ได้ร่วมมือกับชาวอินเดียทั่วๆ ไปสร้างพระอุโบสถขึ้น และได้นำองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ และต่อมาได้นำองค์เทวะต่าง ๆ จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไว้อีกด้วย จากนั้นได้จัดให้มีงานเทศกาลประจำปีให้เป็นประเพณี เรียกว่าเทศกาล “ดูเซร่า” หรือ “เนาวราตรี” ซึ่งเป็นพิธีการที่เก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเวท (ยุคพราหมณ์) โดยมีการประกอบพิธี บูชาองค์เจ้าแม่อุมาเทวี และองค์เทวะต่างๆ รวม 10 วัน 10 คืน และในคืนสุดท้ายของงานจะมีการ อัญเชิญองค์เจ้าแม่อุมาเทวี ออกแห่ไปนอกวัดอีกด้วย ผู้คนหลั่งไหลมาสักการะองค์เทพต่าง ๆ ณ ที่แห่งนี้ด้วยจิตศรัทธา เพื่อขอความเจริญรุ่งเรือง ด้านการงาน การเงิน และความรัก โดยการมาสักการะองค์เทพต่าง ๆ ที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวด วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ไปยังไง อาทิ ห้ามถ่ายภาพภายในวิหาร สตริที่เป็นรอบเดือน ห้ามเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ การสักการะองค์เทพ ณ ที่แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ และพรามหณ์ช่วยทำพิธีให้

สถานที่ขอหวยแม่นๆ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567 วัดแขก ที่อยู่คู่กับสีลม กราบไหว้เทวี แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความรักกันค่ะ

สถานที่ขอหวย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567

ประวัติวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ ถวายการบูชา ขอพร วัดพระศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มริอัมมัน ซึ่งเป็นอวตารของ พระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ โดยมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในราวๆ ช่วงปี พ.ศ.2453-2454 ค่ะ นับว่าเป็นเทวสถานเก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว แต่เดิมแล้ว วัดแขก ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ ถนนปั้น สีลม เหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นศาลไม้ใต้ต้นสะเดาในไร่อ้อย ริมคลองสีลม แถวๆ วัดวัวลำพอง หรือ หัวลำโพง สถานที่ขอหวยภาคกลาง ในปัจจุบันนี้ โดยมี นายไวตี พ่อค้าวัว และชาวฮินดูที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวหัวลำโพง และบางรักในสมัยนั้น ได้มีศรัทธา สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาพระอุมาเทวี ตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู ค่ะ

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตากี (3 จบ)

โอม เจ มาตากาลี (3 จบ)

โอม ศรี ทุรคา เจ นะ มะ ฮา (3 จบ)

โอม สตี เยมาตา กาลี (3 จบ)

โอม หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัส (3 จบ)

กล่าวต่อด้วย : โอมนะมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ ปะระวะตี ยะโฮ กัตตะการี จะ ปูระณะ

กล่าวต่อด้วย : ดุลรานะฮี กะโฮ ยะวา กัตตุระณัม อาระคัม ดัมบารา อาลี อาลี อาระยัน ยันนะวะฮี

กล่าวต่อด้วย : จะ นะมัสศิวารายะ กอรียะโฮ ตียะ นะวะโฮ สีวิรุธ ตะรัยยะเก กามะจะ มะเหยะเต

ต่อด้วย : โอม ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ ทุติยัมปิ ปาระพะตี กาลีทุรคา

ปิยังมะมะ ตะติยัมปิ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ

โอม ศรีมหาเทวี สตีมามหาตา อุมาภควัมบดี ทุรคา กาลี มหามาตารี

เทวามนุษย์สะ ยักษ์สะวันทามิ เทวีมหาอิทธิโย มหิทธิกา มาตารีโอม

สถานที่ขอหวย วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 2567

ที่อยู่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เลขที่ 2 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.thailibrary.in.th/https://travel.trueid.net/https://www.silpa-mag.com

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …