สถานที่ขอหวย วัดปรกยานนาวา 2567 ขอแนะนำ พิกัดกราบไหว้พระ ขอพร เดินทางง่ายในกรุงเทพฯ พร้อมแล้วไปชมกันเลย

สถานที่ขอหวย วัดปรกยานนาวา 2567

สถานที่ขอหวย วัดปรกยานนาวา 2567 วัดปรก เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาของชาวมอญที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงษาวดี ประเทศเมียนม่า เมื่อประมาณ ๘๐ ปีก่อน จึงมีรูปแบบสวยงามตามศิลปะมอญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญ ยังคงรักษาการสวดมนต์แบบมอญการเทศนาเป็นภาษามอญและการวิปัสสนา

วัดปรก ตั้งอยู่ที่ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน วัดปรกยานนาวา รีวิว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยชาวมอญซึ่งเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในไทยที่ต้องการจะมีวัดไว้เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นศูนย์รวมชาวมอญในเมืองไทย สร้างวัดโดยเน้นศิลปะความเป็นมอญภายใต้วัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบหงษาวดี มีพระพุทธรูปหยกขาวและเจดีย์ทรงลังกาบรรจุพระบรมธาตุ บริเวณทั่วไปมีความร่มรื่นเหมาะแก่การสวดมนต์ภาวนา มีอาคารสำหรับปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่แบบมอญไว้ เช่น การสวดมนต์หรือการเทศนาของพระสงฆ์เป็นภาษามอญ การสอนภาษามอญ และภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าเรียน สถานที่ขอหวยภาคกลาง ประเพณีทำบุญเนื่องในวันชาติมอญ ที่จะจัดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี นอกจากนี้ในวัดจึงมีพระศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อเศียร ที่เล่ากันว่า มีเศียรพระลอยน้ำมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา มีการอัญเชิญขึ้นจากน้ำที่บริเวณหน้าวัดยานนาวา แล้วให้จับสลากกันว่าวัดใดจะได้รับเศียรพระไป ผลปรากฏว่า วัดปรกได้ จึงนำเศียรพระมาปฏิสังขรณ์สร้างองค์พระรับกับเศียรเสร็จเป็นองค์พระ โดยสมบูรณ์ เรียกว่า พระเศียร เป็นพระที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป และยังมีศาลเจ้าพ่อเทพาดำทุ่ง องค์เดิมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวทุ่งวัดดอนเล่ากันว่าเดิมนั้น ท่านเป็นพระธุดงค์ผู้ทรงศีลมาถึงแก่มรณภาพที่วัดปรก ชาวบ้านที่นับถือจึงตั้ง ศาลไว้เคารพบูชา

สถานที่ขอหวยแม่นๆ วัดปรกยานนาวา2567 ความสะดวกในการเดินทาง กราบขอพร เพิ่มความเฮง กับวัดเก่าแกในกรุงเทพฯ

สถานที่ขอหวย วัดปรกยานนาวา 2567

ประวัติวัดปรกยานนาวา

วัดปรกเป็นวัดราษฎร์ สร้างประมาณปี พ.ศ. 2470 วัดปรกยานนาวาเดินทาง จากแรงศรัทธาของชาวมอญที่นับถือพุทธศาสนา โดยชาวมอญจำนวนหนึ่งที่อพยพมาจากหงสาวดี ประเทศพม่าและมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ ต้องการวัดเพื่อเป็นสถานที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลและเป็นศูนย์รวมของชาวมอญ วัดปรกมีศิลปะความสวยงามแบบรามัญ บวกกับสถาปัตยกรรมแบบหงสาวดี ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว และที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดอีกอย่างหนึ่งคือเจดีย์ทรงลังกาที่ไม่เหมือนวัดอื่น นอกจากนี้ยังมีพระประจำวันเกิด พิกัดวัดปรกยานนาวา ตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์ ประดิษฐานอยู่โดยรอบองค์พระเจดีย์ ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่แบบมอญไว้ เช่น การสวดมนต์หรือการเทศนาของพระสงฆ์ ที่เป็นภาษามอญ การนั่งวิปัสสนา อีกทั้งมีการเปิดสอน และ ภาษาอังกฤษ ให้โดยไม่คิดค่าเรียน และใ นวันแรม 1 ค่ำเ ดือน 1ของทุกปี ซึ่งเป็นวันชาติมอญ จะมีการเลี้ยงพระและสอนประวัติศาสตร์มอญให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งชาวมอญจากทั่วสารทิศก็จะมาร่วมงานด้วย

จุดเด้นของวัดปรก

การนั่งวิปัสสนา การสวดมนต์ หรือการเทศนาของพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นภาษามอญ

สถานที่ขอหวย วัดปรกยานนาวา 2567

ที่อยู่วัดปรกยานนาวา

ที่ตั้งเลขที่ : 1 ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://cultural.slc.ac.th/http://www.m-culture.in.th/https://www.huaythai888.com

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …