สถานที่ขอหวย วัดขุนอินทประมูล 2566 วัดสวยภาคกลาง งามตระการพุทธศิลป์ ประเทศไทย

สถานที่ขอหวย วัดขุนอินทประมูล 2566

สถานที่ขอหวย วัดขุนอินทประมูล 2566 ภาคกลาง นอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ภูมิภาคนี้ของประเทศไทยยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่ามากมาย โดยเฉพาะวัดวาอารามสวยๆ ทั้งที่เก่าแก่และที่สร้างในปัจจุบันสมัย ทั้งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมแบบจีนและอินเดีย

เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ที่มีชื่อว่า พระศรีเมือง แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย ดูได้จากซากอิฐแนวเขตเดิมคาดว่าน่าจะเป็นวัดขนาดใหญ่ สถานที่ขอหวยภาคกลาง เพราะพระนอนนั้นมีความยาวกว่า 50 เมตร นับว่าเป็นพระนอน หรือ พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ จังหวัดสมุทรปราการ เดิมพระนอนนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ไปเหลือแต่องค์พระที่อยู่กลางแจ้งมานานนับร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับ พระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอน นั้น จะมีลักษณะงดงาม และมีพระพักตร์ยิ้ม ดูน่าเลื่อมใสมากๆ เลยค่ะ

สถานที่ขอหวยวัดขุนอินทประมูล ที่เที่ยวอ่างทอง ชม วัดสวย โบราณ ใกล้กรุงเทพ ไหว้พระนอนกลางแจ้ง 2566

สถานที่ขอหวย วัดขุนอินทประมูล 2566

ประวัติวัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูลอ่างทอง สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่ องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับเป็นร้อย ๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา

พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิเช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อ พ.ศ. 2296 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2421 และ 2451 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินต้นในปี พ.ศ. 2516 และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูล ยังมีซากโบราณสถานวิหาร หลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป และ ในศาลาอเนกประสงค์ มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อปี พ.ศ. 2541 ลักษณะนอนคว่ำหน้า มือและเท้ามัดไพล่อยู่ด้านหลัง เชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูก ขุนอินทประมูล แต่บ้างก็ว่าไม่ใช่

บทสวดบูชาพระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล

(พระประจำวันอังคาร สวด๘จบ)

ตั้งนะโม ๓ จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(หรือว่า ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)

สวดวันละ๘จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนานฯ

สถานที่ขอหวย วัดขุนอินทประมูล 2566

ที่ตั้งวัดขุนอินทประมูล

ต.อินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://travel.trueid.net/ , https://th.wikipedia.org/

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …