สถานที่ขอหวย ตะเคียนทอง 2566 เทพแห่งความเมตตา กราบไหว้ ขอพร ศริมงคล สักการะขอเลขเด็ด !!

สถานที่ขอหวย ตะเคียนทอง 2566

สถานที่ขอหวย ตะเคียนทอง 2566 ในอดีตที่ผ่านมา พระราชวังสราญรมย์เคยเป็นเขตพระราชอุทยานที่เชื่อมโยงกับพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในระหว่างชีวิตของพระองค์เสด็จสรรเสริญทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ที่จะปรับปรุงพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการรับรองเจ้านายต่างประเทศ เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต) ได้รับมอบหมายให้ดูแลการตกแต่งพระราชอุทยาน และเขาได้แนะนำให้นายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์ผู้มีความรู้ทางพฤกษศาสตร์มาช่วยในกระบวนการตกแต่งสวนสราญรมย์ เจ้าแม่ตะเคียนทอง พระราช อุทยานสราญรมย์ ถูกเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2436 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง “แจ้งความเปิดพระราชอุทยานสราญรมย์” เล่ม 10 แผ่นที่ 20 หน้า 237 ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. รัตนโกสินทร์ศก 112

สถานที่ขอหวยตะเคียนทอง สวนสราญรมย์ 2566

สถานที่ขอหวย ตะเคียนทอง 2566

ประวัติสวนสราญรมย์แม่ตะเคียนทอง  2566

ในสมัยรัชกาลที่ 5, สวนสราญรมย์ได้รับการตกแต่งและบำรุงอย่างร่มรื่นที่น่าชมมองได้ตั้งแต่ประตูเข้าสู่สวน โดยมีสระน้ำที่สวยงามอยู่ด้านหน้าประตูเข้าสวน รอบๆ สระน้ำจัดวางแปลงไม้ดอกและกอไม้ใบเพื่อเพิ่มความงดงาม และมีเนินดินเล็กๆ ศาลตะเคียนทอง ประดับด้วยหินอยู่รอบๆ สระน้ำด้านทิศเหนือ ในขณะที่ด้านทิศใต้ของสระน้ำมีศาลารมณ์อยู่หลังหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆ ในสวนสราญรมย์ เช่น ทางซ้ายมือของสระน้ำมีเก๋งจีนตั้งอยู่และรอบๆ มีแปลงดอกไม้ประดับอยู่ ข้ามเก๋งจีนไปทางทิศใต้คือสนามเล่นกีฬาที่มีถนนรอบๆ สนาม และอยู่ตรงสี่แยกถนนมุมสนามกีฬาที่มีอนุสาวรีย์อยู่ ทิศหรือดีกับสวนสราญรมย์มีศาลาโถงที่เรียกว่า “กระโจมแตร” ซึ่งเป็นที่บรรเลงแตรวงทหารเรือหรือดนตรีอื่นๆ สวนสราญรมย์เต็มไปด้วยความงดงามและสถานที่สำหรับผู้คนที่มาเล่นสนามกีฬา และผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างเป็นสุขใจในบรรยากาศที่เงียบสงบของสวน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าอาคารหอเก๋งจีนภายใน สวนสราญรมย์ ได้รับการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกับการก่อสร้างอาคารอื่นๆ เช่น ศาลากระโจมแตรและเรือนกระจก และสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อเสริมความงดงามของสวนสราญรมย์เพิ่มขึ้น เดิมอาคารหอเก๋งจีนอาจถูกใช้เป็นหอชมสวนหรือเป็นศาลเจ้าภายในสวน น่าจะเนื่องจากลวดลายภาพจิตรกรรมและอักษรภาษาจีนที่ประดับตกแต่งโดยรอบอาคารมีลักษณะแบบศาสนาและมีความเชื่อมั่นทางศาสนามาก่อน ศาลแม่ตะเคียนทอง ลักษณะแนวคิดนี้คล้ายกับการตกแต่งศาลเจ้าจีนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และภายหลังจึงมีการใช้เป็นที่ประดิษฐานต้นตะเคียนทองดังที่เห็นในปัจจุบัน อาคารหอเก๋งจีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและน่าสนใจภายในสวนสราญรมย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้รับการพัฒนาเต็มที่ในสมัยรัชกาลที่ 6

สถานที่ขอหวย ตะเคียนทอง 2566

ที่ตั้งศาลตะเคียนทอง 

ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.finearts.go.th , https://travel.kapook.com

❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …